Mobilie tīkli

 

Vietu izpēte

juridiskie darbi

Projektēšana, tehniskā ekspertīze

Bāzes staciju celtniecības darbi

Torņu, mastu piegāde un montāža

Jumta bāzes staciju izbūve

3G, 4G iekārtu un antenu sistēmu Montāža

SWAP